Olie- en vernisfabriek Vliegenthart BV

Raw materials

Overview

Castor oil

 • Standoil
 • Polymerised
 • Dehydrated
 • Hydrogenated

Linseed oil

 • Standoil
 • Boiled
 • Dubbel Boiled
 • Alkali refined
 • Oxydised
 • Emulsifiable

Rapeseed oil

 • Standoil
 • Alkali refined
 • Oxydised
 • Emulsifiable

Safflower oil

 • Standoil

Tung oil

 • Standoil

Soybean oil

 • Standoil
 • Alkali refined
 • Oxydised
 • Emulsifiable
 • Lecithin

Dryers

 • Barium
 • Calcium
 • Cobalt
 • Cobalt neodececanoate
 • Copper
 • Manganese
 • Potassium
 • Strontium
 • Zinc
 • Zirconium
 • Various mix dryers
 • Cobalt alternatives

Click on the header for the technical specs.


Technical specs

Natural oils

Castor oil

Technical specs


Technical specs


Technical specs


Technical specs


Linseed oil


Type: Linseed oil Standoil is een Polymerisede, Alkali refinede Linseed oil.
Eigenschappen: Linseed oil Standoil is zoals alle Linseed oiln een vergelende olie. Dit wordt veroorzaakt door het hoge gehalte onverzadigde verbindingen in Linseed oil. Linseed oil Standoil kan op elke gewenste viscositeit worden gebracht, dit maakt het mogelijk dat wij Linseed oil Standoil kunnen leveren in de viscositeiten 30, 45, 90, 120, 250 en 450 P, 20°C. De kleur is zeer blank. (Speciale viscositeiten kunnen op aanvraag ook geproduceerd worden.)
Toepassing: Linseed oil Standoil kan vermengd worden met alkydharsen om elastischer en beter glanzende verven te verkrijgen. Het is zeer geschikt voor het “opvetten” van gekleurde verfsystemen. Tevens wordt het veel gebruikt als toevoeging bij de productie van butyleen-kitten en als oliebestanddeel voor beitssystemen.
Verwerking: Bijmengen naar behoefte in Uw bestaande recepten.
Technical specs:
soortelijk gewicht: ca. 0,950 kg/m3
uiterlijk: vloeistof
kleur Gardner: max. 12
brekingsindex: 1,487 – 1,492 nD 20
zuurgetal: max. 10 Mg KOH/g
joodgetal (Wijs): 100 – 125
verzepingsgetal: ca. 190
gehalte onverzeepbaar: max. 2,0%


Type: Boilede Linseed oil is een zuivere, rauwe Linseed oil die verhit wordt en waar na toevoeging van een katalysator lucht wordt doorgeleid.
Eigenschappen: Boilede Linseed oil is helder en is een zeer sneldrogende olie.
Toepassing: Vanwege de drogende eigenschappen uitstekend geschikt voor de fabricage van verf en/of kitten of voor het “opvetten” van beitsen. Tevens is Boilede lLinseed oil bij uitstek geschikt als houtverduurzamingsmiddel en als middel om ijzer tegen roest te beschermen. Voor de laatste applicatie is het zelfs aan te  bevelen om metaal te behandelen dat al iets roestig is.
Verwerking: Bijmengen naar behoefte in Uw bestaande recepten. Indien gebruikt als houtverduurzamingsmiddel of anti-roestmiddel ruim met de kwast opbrengen.
Technical specs:
soortelijk gewicht: 0,927 – 0,950 , 20°C
viscositeit: 0,6 – 0,9 P / 25°C
uiterlijk: vloeistof
kleur Gardner: max. 13
brekingsindex: 1,481 – 1,485 nD 20
zuurgetal: max. 5 Mg KOH/g
joodgetal (Wijs): min. 170
verzepingsgetal: 185 – 215
gehalte onverzeepbaar: max. 1.50%
droogtijd: tussen 8 en 15 uur


Technical specs


Type: Alkali refinede Linseed oil wordt bereid door rauwe Linseed oil te vermengen met het natuur-product bleekaarde en dit dan te verwarmen. Bleekaarde is een fossiele kaolienklei (montmorilloniet) die zeer poreus van structuur is, waardoor slijmstoffen en kleurstoffen uit de rauwe Linseed oil in de bleekaarde geabsorbeerd worden. De Linseed oil /  bleekaarde wordt gefiltreerd en men houdt een schitterend heldere Linseed oil over, die zeer blank van kleur is.
Eigenschappen: Alkali refinede Linseed oil heeft de neiging te vergelen in witte en pastelkleurige verven. Dit wordt veroorzaakt door het hoge gehalte onverzadigde verbindingen in Linseed oil.
Toepassing: De hoge zuiverheid van Alkali refinede Linseed oil maakt deze veel gevraagd door kunstschilders en tot een hoogwaardige grondstof voor de fabricage van alkydhars. Het wordt ook toegepast in de verf- en drukinktproductie en in de chemische industrie.
Verwerking:
Technical specs:
soortelijk gewicht: ca. 0,928, 25°C
uiterlijk: vloeistof
kleur Gardner: ca. 4
brekingsindex: 1,48 nD 20°C
zuurgetal: max. 1 mg KOH/g
joodgetal (Wijs): min. 175
verzepingsgetal: ca. 190
gehalte onverzeepbaar: max. 1.50%
FFA: max. 0,5
as rest: max. 0,02%

Vetzuur samenstelling (gemiddeld):

palmitic acid C16:0 5  –    7  %
stearic acid C18:0 3  –    6  %
oleic acid C18:1 20 –   30 %
linoleic acid C18:2 15 –   20 %


Technical specs


Type: Water emulgeerbare Linseed oil is een zuivere, rauwe Linseed oil die op een speciale wijze wordt behandeld, zonder toevoeging van emulgatoren.
Eigenschappen: Afhankelijk van de gewenste viscositeit is deze olie licht tot donker van kleur. Deze olie kan gemakkelijk met normaal water worden geëmulgeerd. Na droging van deze emulsie blijft er een blanke film over.
Toepassing: Als toevoeging te gebruiken bij watergedragen alkyd-verfsystemen om meer olie-karakter te verkrijgen. Tevens kan deze olie worden toegepast bij de productie van watergedragen alkyd-beitssystemen.
Verwerking: Bijmengen naar behoefte in Uw bestaande recepten.
Technical specs:
soortelijk gewicht: 0.939 – 0.945, 25°C
uiterlijk: vloeistof
kleur Gardner: min. 11 tot max. 18
brekingsindex: 1.485 – 1.489 nD 20
zuurgetal (afhankelijk van viscositeit): max. 7.5 Mg KOH/g
joodgetal (Wijs): min. 170
verzepingsgetal: 189 – 195
gehalte onverzeepbaar: max. 1%


Back to the top

Rapeseed oil


Technical specs


Type: Een Alkali refinede ruwe Rapeseed oil, waarbij de raffinage de kleur en de reuk verbetert. In deze Alkali refinede Rapeseed oil is géén restproduct meer aanwezig.
Eigenschappen: Een niet-drogende olie die helder van kleur is.
Toepassing: Vanwege de niet-drogende eigenschappen uitstekend geschikt voor gebruik in smeermiddelen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als koelolie en voor andere technische toepassingen. Deze Alkali refinede Rapeseed oil is ook geschikt als eetbare olie. Echter, opslag, Transport en verpakking dienen dan wel te voldoen aan de eisen voor de voedsel industrie.
Verwerking:
Technical specs:
soortelijk gewicht: ca. 0,92 20°C
uiterlijk: vloeistof
kleur, Lovibond ¼ inch: max. red 1,5/yellow 15
FFA: max. 0,5%
joodgetal (Wijs): 110 – 126


Technical specs


Technical specs


Back to the top

Soybean oil


Technical specs


Technical specs


Technical specs


Technical specs


Type: LVLEC 70 is een technische, ongebleekte soja  lecithine. De lecithine-componenten, zoals o.a. fosfatidylethanolamine, fosfatidylcholine, fosfati dylinositol komen voor in verhoudingen, zoals ook in de sojabonen het geval is.
Eigenschappen: LVLEC 70 is oplosbaar in alcohol, chloroform en ether. Het is onoplosbaar in water.
Toepassing: LVLEC 70 wordt graag toegepast als maalhulpmiddel, d.w.z. als toevoeging tijdens het dispergeren van de pigmenten in het bindmiddel. LVLEC 70 bevordert sterk de vorming van een emulsie en verbetert de viscositeit. LVLEC 70 heeft een sterk pigment benattend vermogen.
Verwerking:
Technical specs:
Phospholipids (as AI): min. 62 %
Impurities (as TI) : max.  0,3 %
Peroxyd number: max. 3
Viscosity, 25°C: ca. 12.000 mPa.s
Moisture: max. 0,8 %


Back to the top

Other oils


Technical specs


Technical specs


Back to the top

Miscellaneous


Type: Gomhars is een mengsel van vrije harszuren, afkomstig van de balsem van enkele soorten naaldbomen.
Eigenschappen: Geelachtig tot lichtbruine glasachtige stukken. Gomhars is vast en broos bij kamertemperatuur, maar wordt snel zacht bij het verwarmen, wordt kleverig bij handwarmte. Langzaam oplosbaar in alcohol of azijnzuur, volledig oplosbaar in ether en chloroform en waneer het verwarmd wordt organische oplosmiddelen.
Toepassing: In de verf- en lakindustrie voor de productie van o.a. natuurverven, papierlijm en aniti fauling verven.
Verwerking: Bijmengen na behoefte in uw bestaande recepten.
Technical specs:
relatieve dichtheid: ca. 1,07 g/cm3
vlampunt: ca. 180° C
verwekingspunt: ca. 75° C
kleur: geelachtig


Technical specs


Type: Gomterpentijn is een etherische olie die wordt verkregen uit de balsem (wondvocht) van pijnbomen.
Eigenschappen: Zuivere gomterpentijn is helder en kleurloos, heeft een groot oplossend vermogen en versnelt de oxydatieve droging van olieverven.
Toepassing: Uitstekend geschikt als verdunningsmiddel/oplosmiddel voor verven op basis van natuurlijke oliën.
Verwerking: Bijmengen na behoefte in Uw bestaande recepten.
Technical specs: (gemiddelde waardes)

relatieve dichtheid: ca. 0,860
vlampunt: ca. 35° C
kleur APHA: max. 50
soortelijk gewicht / 20° C: ca. 860 kg/m3
water: max. 500 ppm
brekingsindex / 20° C: ca. 1,471
Alpha Pinene: 60 – 75% w
Camphene: max. 1,5% w
Betha-Pinene: 10 – 30% w
Dipentene: 1 – 10% w
Alcools: max. 5% w


Technical specs


Back to the top

Dryers – Single metals


Technical specs


Technical specs


Type: Cobalt siccatief is een oppervlaktedroger voor oxidatief drogende bindmiddelen. Deze cobaltverbinding is gebaseerd op 2-ethylhexaanzuur en dus een “octoaat” en is opgelost in white spirit.
Eigenschappen: Cobalt is de meest actieve droger, de film droogt zeer snel. Deze cobalt verbinding is fel paars van kleur. Indien gewenst kunnen wij ook cobaltsiccatief produceren en afdunnen met andere oplosmiddel en zoals gomterpentijn, styreen of in bijvoorbeeld bijvoorbeeld weekmaker zoals DOP.
Toepassing: Cobalt is als siccatief alleen uitstekend bruikbaar, doch veelal zijn combinaties met lood, mangaan en calcium gebruikelijk. Voorts wordt cobalt vaak met zirconium gecombineerd in lakken, die beslist geen spoor lood mogen bevatten.
Verwerking: Dosering: 0,03 – 0,06% Co op vast bindmiddel.Dit kan worden bereikt door 100 kg vast bindmiddel toe te voegen aan 0,5 – 1.0 kg cobalt 6% Co.
Technical specs:


Technical specs


Technical specs


Back to the top


Type: Een droger voor oxidatief drogende bindmiddelen opgelost in white spirit high flash.
Eigenschappen: Naast cobalt en zirconium of lood de meest actieve droger. Mangaan bevordert zowel de door-droging als de oppervlakte-droging. De drogingeigenschappen liggen tussen die van cobalt en zirconium of lood.
Toepassing: Wordt vooral gebruikt in combinatie met cobalt en zirconium of lood in gekleurde verfsystemen. Lichte verfsystemen kunnen gemakkelijk geel kleuren vanwege de bruine kleur van mangaan.
Verwerking: Dosering: 0,03 – 0,06% Mn Metaal op vast bindmiddel. Dit kan bereikt worden door 0,03 – 0,06 kg Mangaan 10% Mn aan 100 kg vast bindmiddel toe te voegen.
Technical specs:


Technical specs


Technical specs


Technical specs


Technical specs


Back to the top

Various mix dryers


Type: Een droger voor oxidatief drogende bindmiddelen opgelost in white spirit high flash.
Eigenschappen: Naast cobalt en zirconium of lood de meest actieve droger. Mangaan bevordert zowel de door-droging als de oppervlakte-droging. De drogingeigenschappen liggen tussen die van cobalt en zirconium of lood.
Toepassing: Wordt vooral gebruikt in combinatie met cobalt en zirconium of lood in gekleurde verfsystemen. Lichte verfsystemen kunnen gemakkelijk geel kleuren vanwege de bruine kleur van mangaan.
Verwerking: Dosering: 0,03 – 0,06% Mn Metaal op vast bindmiddel. Dit kan bereikt worden door 0,03 – 0,06 kg Mangaan 10% Mn aan 100 kg vast bindmiddel toe te voegen.
Technical specs:


Technical specs


Back to the top